Transatlantické partnerstvo krízou upevnené

Pred dekádou prišli predstavitelia GMF s myšlienkou realizovať výskumný projekt zameraný na transatlantickú spoluprácu, ktorého cieľom bolo nastavovať si zrkadlá. Iste, ani oni sami vtedy netušili, že transatlantické partnerstvo čakajú turbulentné časy, projekt prekročí dekádu svojej existencie, rozrastie sa o nové krajiny i nové aktuálne témy. Podľa slov Pavla Demeša, dlhoročného spolupracovníka GMF a kľúčového človeka v procese udomácnenia projektu na Slovensku, pri kolíske projektu stálo vizionárstvo Rona Asmusa, medzičasom zosnulého brilantného analytika; a „uvzatosť“ a realizačná dôslednosť Craiga Kennedyho, prezidenta GMF. Skrátka, vzťahy sú najmä o ľuďoch, aj tie transatlantické.

Read more

Nekonečný príbeh kosovskej nezávislosti

Kosovo sa postupne vydáva slovenskou cestou akumulovania sviatkov a spomienkových dní spojených so samostatnosťou. Najnovšie 10. septembra oslávilo údajný koniec medzinárodného dohľadu nad nezávislosťou, ktorú vyhlásilo vo februári 2008. Predstavitelia medzinárodného diplomatického zboru a kosovskí politici sa na konferenciách, banketoch a v televíznych vystúpeniach navzájom potľapkávali po ramenách a blahoželali si k zásluhám za úspechy za pokrok dosiahnutý v najmladšom balkánskom štáte. Čo sa to teda v Kosove stalo?

Read more

Trpaslík medzi obrami: komu pomáha Slovak Aid?

Rozvojová pomoc nie je v slovenskej ani vyšehradskej politike témou, ktorá by bola prioritou pre politikov či diplomatov. Omnoho viac nás zaujímajú peniaze a pomoc, ktorú dostávame, než tá, ktorú sami dávame. Veď aj ide o rádovo odlišné čísla: berieme neporovnateľne viac ako dávame. A to málo, čo dávame, dávame zväčša preto, lebo musíme, nie preto, že by sme chceli.

Read more

Udalosti 2/2012: September – október 2012

6. 9. Slovensko má vrátiť Bruselu 5 miliónov eur. Z dôvodu zlého verejného obstarávania pri projektoch Operačného programu Vzdelávanie musí Ministerstvo školstva vrátiť peniaze do rozpočtu EÚ. Na nedostatky a chyby sa prišlo počas auditu, ktorý preveril zmluvy z obdobia 2008 až 2010. Európska komisia neuznala zabezpečenie počítačov a inej techniky v školách, ktoré tvorili najväčšiu položku, ako oprávnené výdavky.

Read more

Editoriál 2/2012

To je snáď vtip, nie? Za čo? Že rum musíme volať um? Keď Nobelov výbor v polovici októbra vyhlásil, že cenu mieru vyžreboval tento rok pre Európsku úniu, ťažko sa dalo dopátrať inej reakcie, než cynickej, posmešnej, alebo dokonca spravodlivo rozhnevanej. Nechýbali ani podozrenia, že EÚ si to „vybavila“ a celé je to vlastne len PR. Tieto hlasy kričali tak veľmi, že úplne prehlušili tých, ktorých táto zvesť úprimne potešila. Aj u nadšencov patrí jemne ironický úsmev k bontónu. Intelektuál predsa nemôže pôsobiť naivne (a hlavne sa mu na túto tému nechce stále hádať so sulíkovcami a klausovcami). Nech si majú svoju pravdu, my máme Nobelovku.

Read more