Udalosti 3/2012: November – december 2012

5. 11. Bulharsko nesúhlasí s prístupovými rokovaniami s Macedónskom. Bulharsko sa tak pripojilo na stranu Grécka, ktoré začatie rokovaní už niekoľkokrát oddialilo. Problémy medzi tromi krajinami spôsobuje predovšetkým spor o názov Macedónska. Podľa Atén je Macedónsko pomenovanie severogréckej provincie a dedičstvo Alexandra Veľkého (Macedónskeho).ember – december 2012

Read more