Zsolt Darvas: Dvere bankovej únie dokorán

Zsolt Darvas v súčasnosti pracuje v jednom z popredných
európskych ekonomických think-tankov Bruegel. V minulosti
pôsobil aj ako výskumný pracovník na Ekonomickom inštitúte Maďarskej akadémie vied a profesor ekonometrických
kurzov na Korvínskej univerzite v Budapešti. V rokoch 2005
až 2008 pracoval aj ako výskumný poradca pre Finančno-výskumnú skupinu Argenta a od roku 1994 do 2005 ako zástupca riaditeľa Výskumného oddelenia maďarskej centrálnej
banky. Zsolt Darvas sa venuje predovšetkým makroekonomike, medzinárodnej ekonomike, centrálnemu bankovníctvu
a analýze časových radov. V rozhovore sme sa pýtali predovšetkým na bankovú úniu, nové úlohy Európskej centrálnej
banky, krízy v eurozóne, ich riešenia a prognózy do budúcna.

Read more