Tomáš Valášek: Povinnosťou spojencov je nespoľahnúť sa iba na Článok 5

Tomáš Valášek tvrdí, že debata s Ruskom je ťažká, pretože doteraz nedošlo k zmene politiky Kremľa. Dialóg však má podľa neho zmysel. Aké sú hrozby pre NATO a dajú sa pomenovať? Je NATO pripravené na ďalšie rozširovanie? Ako vníma antiNATO postoje na Slovenku? Tomáš Valášek je veľvyslancom Slovenskej republiky pri NATO. Pred nástupom do funkcie pôsobil ako analytik v oblasti obrany a bezpečnosti. S veľvyslancom Valáškom sa zhováral Dušan Fischer.

Read more

Alexander Duleba: V EÚ dohadujú pravidlá všetci, v Eurázijskej únii ich určuje Rusko

Alexander Duleba si myslí, že Ukrajina v súčasnej situácii žiadnu dohodu s EÚ nepodpíše. V debate o Tymošenko a selektívnej justícii s EÚ však podľa neho vo Vilniuse vyhral jednoznačne Janukovyč. Alexander Duleba je riaditeľom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a od jeho založenia riadi aj výskumný program Východná Európa. Vo svojom výskume sa venuje predovšetkým zahraničnej politike Slovenska, Rusku, Ukrajine a krajinám bývalého ZSSR. Rozprávali sme sa najmä o výsledkoch summitu Východného partnerstva vo Vilniuse, odpovediach na súčasnú situáciu na Ukrajine zo strany EÚ a Ruska a možných scenároch vývoja na Ukrajine a pre Janukovyča. Čakajú Ukrajinu predčasné voľby, politický kompromis alebo tektonický zlom krajiny?

Read more

Zsolt Darvas: Dvere bankovej únie dokorán

Zsolt Darvas v súčasnosti pracuje v jednom z popredných
európskych ekonomických think-tankov Bruegel. V minulosti
pôsobil aj ako výskumný pracovník na Ekonomickom inštitúte Maďarskej akadémie vied a profesor ekonometrických
kurzov na Korvínskej univerzite v Budapešti. V rokoch 2005
až 2008 pracoval aj ako výskumný poradca pre Finančno-výskumnú skupinu Argenta a od roku 1994 do 2005 ako zástupca riaditeľa Výskumného oddelenia maďarskej centrálnej
banky. Zsolt Darvas sa venuje predovšetkým makroekonomike, medzinárodnej ekonomike, centrálnemu bankovníctvu
a analýze časových radov. V rozhovore sme sa pýtali predovšetkým na bankovú úniu, nové úlohy Európskej centrálnej
banky, krízy v eurozóne, ich riešenia a prognózy do budúcna.

Read more

Eduard Kukan: Únia sa z objektívnych dôvodov nebude v najbližšom čase rozširovať

Eduard Kukan sa považuje za ,,eurooptimistu“ a je presvedčený o tom,
že balkánske krajiny majú v európskej rodine svoju budúcnosť. Od roku
2009 pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú
stranu, a zároveň predsedá medziparlamentnej Delegácii pre vzťahy s
Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom.
Najväčšiu časť svojej aktívnej politickej kariéry venoval diplomacii a
zahraničnej politike, je trojnásobným ministrom zahraničných vecí a
pôsobil ako veľvyslanec pri OSN. Aj v rozhovore sme hovorili najmä o
budúcnosti rozširovania EÚ na západnom Balkáne. Podľa europoslanca
Kukana je rozširovanie jednou z tých najpozitívnejších politických
skúseností, ktoré doteraz Únia ukázala, a aj preto bude bude o niekoľko
rokov určite pokračovať.

Read more