Západná a ruská verejná mienka na divergentných trajektóriách

Agresívne putinovské Rusko, vojna na východe Ukrajiny a hľadanie efektívnych reakcií západného spoločenstva na tento vývoj – to všetko vyvoláva mimoriadny dopyt po údajoch z prieskumov verejnej mienky. Po dátach, ktoré by na jednej strane poskytli informácie o nastavení ruskej populácie, jej vnímaní a politickom vyhodnotení situácie po minuloročnej anexii Krymu i postoji k samotnému Putinovi. Na strane druhej by vykreslili obraz západných spoločností, názory na potenciálne politické rozhodnutia a kroky politických lídrov.

Read more

Gagauzsko a Moldavsko – problémy politického manželstva

Alexander Puškin sa počas svojho vyhnanstva v Kišiňove o Moldavsku vyjadril, že je to krajina blahodarná duši básnika. Aj dnes môžeme nájsť paralelu so situáciou básnika, ktorá v sebe zahŕňa porciu negatívneho, a zároveň pozitívneho. Presne tak protichodne sa totiž niekedy javí krajina medzi Ukrajinou a Rumunskom, kde spolu žijú rôzne etnické a národnostné menšiny v unikátnom zložení. Absolútnou raritou je však región Gagauzska na juhu Moldavska, ktorý predstavuje jedinečný politický faktor štátnosti Moldavska. A zároveň aj jeho možné ohrozenie.

Read more

Čo môže Európe priniesť energetická únia?

Energetická únia, nový návrh Európskej komisie, má za cieľ významne zmeniť energetiku v rámci Európskej únie a v podstate vytvoriť spoločnú energetickú politiku spoločenstva. Aj preto sa o nej podpredseda Komisie Maroš Šefčovič vyjadril ako o „najambicióznejšom projekte od spoločenstva pre oceľ a uhlie“. To, či sa jej ciele naplnia, je momentálne otázne nielen kvôli doterajšiemu postoju členských štátov k prehlbovaniu integrácie v niektorých dimenziách energetiky, ale aj prvým kritickým hlasom voči niektorým častiam tohto návrhu Európskej komisie.

Read more

Politické kyvadlo eurozóny

Zatiaľ sa zdá, že Grécko sa ocitne na periférii eurozóny, ale o spoločnú menu nepríde. Diskusia o záchrane Grécka ukazuje, že európske inštitúcie sú dnes pevnejšie než v roku 2012, keď vrcholila posledná dlhová kríza. Problém Grécka však neskončil, pričom postoje, ako riešiť súčasnú situáciu, sú skôr pestrejšie ako jednotné.

Read more

Bludné kruhy rusko-ukrajinskej krízy: z Minska do Minska a naspäť

Druhá minská dohoda z 12. februára 2015 neponúka riešenie rusko-ukrajinskej krízy. Nielenže sa nedodržuje jej vojenská a technická časť (zastavenie bojov, vytvorenie bezpečnostnej zóny bez ťažkej vojenskej techniky, výmena zajatcov podľa princípu „všetkých za všetkých a bez podmienok“ a pod.), ale ani ukrajinská strana, ani separatisti – ak by aj chceli – nevedia, ako implementovať jej politickú časť. Obe strany dohody si jej sporné politické ustanovenia vykladajú rôzne a čokoľvek urobí jedna zo strán, aby dohodu naplnila, druhá ju obviňuje z toho, že to nie je v súlade s dohodou. Inými slovami: bolo by čestné a pre riešenie krízy prospešné priznať si, že na stole nemáme žiadnu dohodu.

Read more

Bludný kruh vnímania cudzincov ako hrozby

V spoločnosti vládne predstava o tom, že „vrece s imigrantmi sa čoraz viac trhá“, a hrozí tak záplava Európy. Z rôznych zdrojov sa k nám dostávajú informácie o bezprecedentných množstvách utečencov plaviacich sa cez Stredozemné more do Talianska a ďalej do Európy. S takouto rétorikou ide ruka v ruke predstava, že migrácia je hrozbou pre krajiny Únie a spoločnosť, ktorá v nich žije.

Read more

Čína v strednej Európe: Prečo má Čína záujem o Slovensko a jeho susedov?

V posledných rokoch možno pozorovať nebývalý záujem Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) o krajiny strednej a východnej Európy (SVE). V deväťdesiatych rokoch mala Čína a postkomunistické štáty odlišné zahranično-politické priority a ich vzťahy boli dosť obmedzené: ČĽR sa starala predovšetkým o to, aby všetky štáty dodržiavali tzv. politiku jednej Číny. Prijatie desiatich krajín do Európskej únie v roku 2004 však oživilo záujem Číny o tento región. Prejavilo sa to napríklad zvýšeným počtom návštev vedúcich čínskych predstaviteľov, vrátane prvého prijatia čínskeho prezidenta na Slovensku v júni 2009.

Read more