Dve dekády slovensko-maďarských vzťahov: hľadanie nového začiatku

Dvadsiate výročie vzniku Slovenskej republiky ponúka vhodnú príležitosť na sumarizáciu vzťahov so susednými krajinami. Niet pochýb o tom, že susedia zohrávajú v existencii každého štátu významnú úlohu a usporiadané vzťahy so susednými štátmi patrili k najdôležitejším prioritám všetkých slovenských vlád. Práve vyrovnané vzťahy so susedmi tvorili jednu z podmienok pre vstup Slovenska do Európskej únie.

Read more

Slovenská diplomacia 3.0

Slovenská republika vstupuje v roku 2013 do tretieho desaťročia samostatnej existencie. Za dve dekády sa vývoj spoločnosti posunul výrazným spôsobom vpred, priniesol novú kvalitu, zároveň však nové výzvy, a potvrdil, že proces transformácie, integrácie a tvorby štátnosti nie je lineárny.

Read more

Východné partnerstvo a Ukrajina: nefunguje to. Čo ďalej?

Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou sú zmrazené už viac než jeden rok. V decembri 2011 EÚ oficiálne oznámila, že pozastavuje podpis asociačnej dohody s Ukrajinou, o ktorej boli ukončené rokovania na pracovnej úrovni v októbri 2011. V členských štátoch EÚ vznikli pochybnosti o tom, či je Ukrajina právnym štátom, keďže vládna moc v krajine zneužíva súdnictvo na likvidáciu politickej opozície. Dôvodom pochybností bolo odsúdenie bývalej premiérky Júlie Tymošenkovej, ako i zhruba 20 ďalších vysokopostavených úradníkov bývalej oranžovej vlády, ktorí sú držiteľmi legitimácií dnes opozičných politických strán. Politická situácia na Ukrajine a napredovanie rokovaní s Úniou výrazne ovplyvňujú aj budúcnosť celej východnej politiky EÚ.

Read more

Ambície, očakávania a možnosti: zahraničná politika v rozpočte EÚ

Európska únia je so svojím počtom obyvateľov a hospodárským výkonom svetovým hráčom. Lisabonská zmluva zároveň zaviedla ďalekosiahle zmeny vo vonkajšej politike EÚ a prispela k tomu, aby sa z nej stal aj efektívny hráč na svetovej scéne. Finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na implementáciu zahraničnej politiky, sú však veľmi limitované. Kríza eurozóny a jej vplyv na štátne rozpočty krajín Únie sú naviac veľkým podnetom na to, aby sa o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) uvažovalo ako o alternatíve k zahraničným politikám členských štátov. Inštitúcie EÚ a členské štáty v súčasnosti rokujú o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020. Výsledok rokovaní bude mať dôležité implikácie pre vonkajšie vzťahy Únie, a úlohu, ktorú bude môcť hrať na globálnej scéne.

Read more

Dva roky zahraničnej politiky EÚ

Ako diplomatka pôsobiaca v rezorte zahraničných vecí, ktorá sa už niekoľko rokov zaujíma o vývoj vonkajšej služby EÚ, sa stále stretávam s pochybnosťami ľudí o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). V mnohých prípadoch ani po vysvetlení jej podstaty nejavia známky väčšieho pochopenia. A to aj po viac ako dvoch rokoch jej existencie. Je to fenomén, s ktorým sa musí popasovať ESVČ, ale aj členské štáty.

Read more

Eurokríza – veľa scenárov, ale žiadne „riešenie“

Nalejme si čistého vína: neexistuje riešenie krízy v eurozóne. Aspoň v tom význame, čo väčšina ľudí myslí pod pojmom „riešenie“. Nahromadilo sa také množstvo dlhov, že sa nedajú len tak bezbolestne vymazať, aby krajiny mohli začať odznova. Otázkou je iba to, kto a ako zaplatí tieto dlhy. Existuje mnoho scenárov, ale žiaden realistický nemôže predpokladať, že je možné rýchlo sa vyrovnať s dlhmi a potom „naštartovať rast“ ekonomiky, zamestnanosti alebo miezd.

Read more