Míňať alebo šetriť? Fiškálne politiky v EÚ

Fiškálna politika predstavuje dôležitú a kontroverznú tému aj v rámci národných štátov, a o to viac to platí v eurozóne sedemnástich štátov. Potreba zosúladiť hospodárske cykly sa bije s národnou suverenitou a naliehavosť konsolidácie verejných financií protirečí požiadavkám investovať do obnovy rastu a podpory zamestnanosti. Čisté riešenie neexistuje, ale na európskej úrovni sa investuje veľa úsilia do hľadania spôsobu, ako zosúladiť tieto zdanlivo protichodné predpoklady prostredníctvom nových mechanizmov.

Read more

Prvá dekáda s eurofondmi

V blížiacom sa závere desiateho roka členstva Slovenska v Európskej únii sa bilancovaniu nevyhneme. O to viac to platí pre eurofondy, ktoré spolu s európskymi reguláciami výrazne formujú nielen politický život takmer v každej z nových členských krajín ešte roky od vstupu do EÚ. Keďže v súčasnom programovacom období 2007 – 2013 sa kontrahovanie záväzkov chýli ku koncu, a zároveň už prebiehajú i rokovania o podobe rámca pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020, sumarizácia je o to viac namieste.

Read more

Príčiny krízy sú stále s nami, aj po piatich rokoch

Len nedávno sme si pripomenuli piate výročie kolapsu Lehman Brothers, v dôsledku ktorého americká hypotekárna kríza okamžite prerástla do globálnej finančnej krízy. Päť rokov protikrízového boja sa zameralo hlavne na symptómy a dôsledky krízy, a tak je väčšina príčin stále prítomná, dokonca aj v podobnej miere ako pred rokom 2008. Aj preto je len otázkou času, kedy sa spustí ďalšia vlna krízy.

Read more

Bosna a Hercegovina: Maratón bude trvať dlho

,,Vtedy a tam, kde sa končí logika, začína sa Bosna a Hercegovina,“ hovorieva Jakob Finci, duchaplný, rozhľadený a pracovitý Sarajevčan, predseda Židovského združenia Bosny a Hercegoviny. Ešte o ňom bude reč, ale hneď na úvod treba povedať, že irónia jeho slov je, žiaľ, výstižná. Takýto postoj je napokon príznačný pre myslenie, dôvtip a výrečnosť mnohých jeho spoluobčanov v Bosne a Hercegovine. V poslednom čase im to síce pomáha prežiť neľahké časy, ale už to nestačí na to, aby aj reálne dostali svoju krajinu z ťažkostí a problémov.

Read more

Nemilostný trojuholník: Srbsko, Kosovo a EÚ

Pravdepodobne najzávažnejším problémom vo vzťahu Srbska a Európskej únie zostáva nedoriešená otázka Kosova. Tá výrazným spôsobom ovplyvňuje nielen integračný proces, ale aj zahraničnú a vnútornú politiku Srbska. Dnes je vzťah medzi nimi výrazne lepší než pred piatimi rokmi, kedy Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť. Obe krajiny veria vo svoju európsku budúcnosť, dokážu si sadnúť za jeden rokovací stôl a dospieť k dohode v kľúčových otázkach, ako to ukázali v apríli 2013. Kosovo očakáva otvorenie rokovaní o Stabilizačnej a asociačnej dohode (SAA) na jar 2014, SAA so Srbskom vstúpila do platnosti už v septembri a otvorenie prístupových rokovaní sa predpokladá najneskôr v januári 2014.

Read more

Perspektívy rozširovania EÚ na západnom Balkáne

Hoci bola bývalá Juhoslávia v mnohom pre vtedajšie Československo príťažlivým vzorom a juhoslovanský „červený pas“ jedným z najvyhľadávanejších a najcennejších nielen v Európe, séria občianskych vojen uvrhla región do hlbokej krízy. Občania nových republík, ktorí boli celé desaťročia zvyknutí cestovať bez víz po celom svete, zrazu stáli dlhé rady pred západnými ambasádami, zažívali miestami až 40 %-nú nezamestnanosť a pozorovali každodenné vzďaľovanie sa západného Balkánu od Európskej únie.

Read more