Udalosti 2/2012: September – október 2012

6. 9. Slovensko má vrátiť Bruselu 5 miliónov eur. Z dôvodu zlého verejného obstarávania pri projektoch Operačného programu Vzdelávanie musí Ministerstvo školstva vrátiť peniaze do rozpočtu EÚ. Na nedostatky a chyby sa prišlo počas auditu, ktorý preveril zmluvy z obdobia 2008 až 2010. Európska komisia neuznala zabezpečenie počítačov a inej techniky v školách, ktoré tvorili najväčšiu položku, ako oprávnené výdavky.

Read more