Zo Spinelliho chodieb

Európska susedská politika a Johnny Cash

Európska susedská politika (ESP) by mala predstavovať najdôležitejšiu zložku zahraničnej politiky EÚ. Týka sa totiž krajín, ktoré priamo susedia s členskými štátmi a ich vnútorné politické problémy sa prelievajú priamo do EÚ. N...

Rôzne tváre balkánskej diplomacie

Vývoj zahraničnej politiky Juhoslávie zvrátila občianska vojna v 90. rokoch, ktorej priebeh prekvapil celé medzinárodné spoločenstvo na čele so Spojenými štátmi, postmaastrichtskou EÚ a postsovietskym Ruskom. Dnes je región súčasťou...