Trpaslík medzi obrami: komu pomáha Slovak Aid?

Rozvojová pomoc nie je v slovenskej ani vyšehradskej politike témou, ktorá by bola prioritou pre politikov či diplomatov. Omnoho viac nás zaujímajú peniaze a pomoc, ktorú dostávame, než tá, ktorú sami dávame. Veď aj ide o rádovo odlišné čísla: berieme neporovnateľne viac ako dávame. A to málo, čo dávame, dávame zväčša preto, lebo musíme, nie preto, že by sme chceli.

Read more

Udalosti 2/2012: September – október 2012

6. 9. Slovensko má vrátiť Bruselu 5 miliónov eur. Z dôvodu zlého verejného obstarávania pri projektoch Operačného programu Vzdelávanie musí Ministerstvo školstva vrátiť peniaze do rozpočtu EÚ. Na nedostatky a chyby sa prišlo počas auditu, ktorý preveril zmluvy z obdobia 2008 až 2010. Európska komisia neuznala zabezpečenie počítačov a inej techniky v školách, ktoré tvorili najväčšiu položku, ako oprávnené výdavky.

Read more

Editoriál 2/2012

To je snáď vtip, nie? Za čo? Že rum musíme volať um? Keď Nobelov výbor v polovici októbra vyhlásil, že cenu mieru vyžreboval tento rok pre Európsku úniu, ťažko sa dalo dopátrať inej reakcie, než cynickej, posmešnej, alebo dokonca spravodlivo rozhnevanej. Nechýbali ani podozrenia, že EÚ si to „vybavila“ a celé je to vlastne len PR. Tieto hlasy kričali tak veľmi, že úplne prehlušili tých, ktorých táto zvesť úprimne potešila. Aj u nadšencov patrí jemne ironický úsmev k bontónu. Intelektuál predsa nemôže pôsobiť naivne (a hlavne sa mu na túto tému nechce stále hádať so sulíkovcami a klausovcami). Nech si majú svoju pravdu, my máme Nobelovku.

Read more

List Nanukovi 1/2012

Milý Nanuk, Od môjho posledného listu sa preklopil kalendár. Začiatok roka je vždy dobrou príležitosťou na premýšľanie o minulosti, a tak aj ja využijem tento list, aby som pripomenul dve historické udalosti. Obe hovoria k súčasnosti jasným jazykom, obe sú ako vystrihnuté z dneška. Hoci od nich uplynulo dvesto a sto rokov, stále hovoria veľa aj o povahe ľudstva v roku 2012. Aj dnes sa na dejinách podpisujú rovnaké ľudské vlastnosti ako v roku 1812 a 1912. Veci sa totiž vtedy i dnes mohli veci vyvíjať aj inak, keby ich protagonistov neovládala neschopnosť predvídať predvídateľné, iracionálny optimizmus a podcenenie nepredvídateľnosti ľudských reakcií.

Read more

Německo: nedobrovolný hegemon eurozóny

Německo se v současné době dostává do vedoucí, nebo dokonce hegemonní role v EU. Jde do jisté míry o paradox. Spolková republika Německo (SRN) se po rozšíření EU a přijetí Lisabonské smlouvy obrátila od strategických témat k myšlence Evropy programů. Chystala se soustředit na vlastní německé zájmy. V letech 2007 až 2010 tak Německo vystupovalo především jako postbismarckovský „saturovaný stát“, který nemá větší ambice, než udržovat systém evropské a světové politiky a ekonomiky funkční a pokud možno stabilní. Hlavní zájem spočíval v garanci bezpečnosti a příhodných hospodářských podmínek pro sebe (i okolí) a v rámci toho také ve sledování vlastních (národních) zájmů. Německo se tak podle některých názorů postupně měnilo z civilní mocnosti na mocnost geo-ekonomickou.

Read more

Kríza verejných dlhov – nič nového pod slnkom

Kríza v eurozóne a hrozba štátnych bankrotov sa na prvý pohľad môže zdať novým fenoménom. Letmý pohľad do dejín peňazí nás však rýchlo presvedčí, že pokojné obdobia boli skôr výnimkou v mori dlhov. Jedným zo základných problémov spoločnej európskej meny je práve to, že ani na základe historických skúseností sa nepodarilo vytvoriť funkčný mechanizmus na zabránenie nezodpovedného zadlžovania členských štátov. Kľúčom k úspechu zatiaľ nevyzerá byť ani nová fiškálna zmluva EÚ.

Read more