Bezpečnosť

Aký bude Afganistan v roku 2015?

Vojenská misia ISAF NATO v Afganistane, ktorej sa v čase jej vrcholu zúčastňovalo viac ako 130 000 spojeneckých vojakov z 50 krajín, sa blíži ku koncu. Od 1. januára 2015 preberú zodpovednosť za bezpečnosť v celej krajine novovytvorené...

Ako zastaviť postup militantov z ISIS?

Dramatické udalosti v Iraku spojené s razantným postupom organizácie, ktorú al-Káida označila za príliš radikálnu, opätovne upriamili pozornosť svetových médií na problém islamského terorizmu. Blesková vojna a prenikanie organizáci...

Afganistan na polceste tranzičnej fázy

Progres budovania afganských národných bezpečnostných síl, lepší výkon vládnej moci súčasného režimu, podpora mierového procesu, spolupráca so susedskými štátmi a vytvorenie prostredia pre hospodársky rozvoj. To sú podmienky, kto...

Aké bude NATO v roku 2013?

Hoci od konania summitu NATO v máji minulého roka uplynul viac ako polrok, ambicióznosť jeho záverov a nejasnosť ich naplnenia sú dnes rovnako aktuálne ako tesne po jeho ukončení. Je pozitívne, že summit v Chicagu bol hlavne politickým o...

Albánsko v NATO: výzvy, problémy a výhody

S rozpadom komunistického režimu v roku 1991 začalo Albánsko svoju cestu demokratizácie. Jej súčasťou bola aj potreba transformácie bezpečnostného sektora a obzvlášť civilno-vojenských vzťahov. Albánsko prejavilo veľký záujem sta...