Západný Balkán s pridanou hodnotou

Možno je to priveľmi nostalgické, ale vždy, keď stretnem slovenského veľvyslanca v Čiernej Hore Františka Lipku, spomeniem si na dávny zážitok zo sedemdesiatych rokov: v rýchliku vo vtedajšej Juhoslávii som na tranzistorovom rádiu zachytil na vlnách belehradského rozhlasu rozhovor s Ferom Lipkom, mladým slovenským básnikom a lektorom slovenského jazyka a literatúry na Univerzite v Novom Sade.

Read more

Dve dekády slovensko-maďarských vzťahov: hľadanie nového začiatku

Dvadsiate výročie vzniku Slovenskej republiky ponúka vhodnú príležitosť na sumarizáciu vzťahov so susednými krajinami. Niet pochýb o tom, že susedia zohrávajú v existencii každého štátu významnú úlohu a usporiadané vzťahy so susednými štátmi patrili k najdôležitejším prioritám všetkých slovenských vlád. Práve vyrovnané vzťahy so susedmi tvorili jednu z podmienok pre vstup Slovenska do Európskej únie.

Read more

Slovenská diplomacia 3.0

Slovenská republika vstupuje v roku 2013 do tretieho desaťročia samostatnej existencie. Za dve dekády sa vývoj spoločnosti posunul výrazným spôsobom vpred, priniesol novú kvalitu, zároveň však nové výzvy, a potvrdil, že proces transformácie, integrácie a tvorby štátnosti nie je lineárny.

Read more

Východné partnerstvo a Ukrajina: nefunguje to. Čo ďalej?

Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou sú zmrazené už viac než jeden rok. V decembri 2011 EÚ oficiálne oznámila, že pozastavuje podpis asociačnej dohody s Ukrajinou, o ktorej boli ukončené rokovania na pracovnej úrovni v októbri 2011. V členských štátoch EÚ vznikli pochybnosti o tom, či je Ukrajina právnym štátom, keďže vládna moc v krajine zneužíva súdnictvo na likvidáciu politickej opozície. Dôvodom pochybností bolo odsúdenie bývalej premiérky Júlie Tymošenkovej, ako i zhruba 20 ďalších vysokopostavených úradníkov bývalej oranžovej vlády, ktorí sú držiteľmi legitimácií dnes opozičných politických strán. Politická situácia na Ukrajine a napredovanie rokovaní s Úniou výrazne ovplyvňujú aj budúcnosť celej východnej politiky EÚ.

Read more

Ambície, očakávania a možnosti: zahraničná politika v rozpočte EÚ

Európska únia je so svojím počtom obyvateľov a hospodárským výkonom svetovým hráčom. Lisabonská zmluva zároveň zaviedla ďalekosiahle zmeny vo vonkajšej politike EÚ a prispela k tomu, aby sa z nej stal aj efektívny hráč na svetovej scéne. Finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na implementáciu zahraničnej politiky, sú však veľmi limitované. Kríza eurozóny a jej vplyv na štátne rozpočty krajín Únie sú naviac veľkým podnetom na to, aby sa o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) uvažovalo ako o alternatíve k zahraničným politikám členských štátov. Inštitúcie EÚ a členské štáty v súčasnosti rokujú o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020. Výsledok rokovaní bude mať dôležité implikácie pre vonkajšie vzťahy Únie, a úlohu, ktorú bude môcť hrať na globálnej scéne.

Read more

Dva roky zahraničnej politiky EÚ

Ako diplomatka pôsobiaca v rezorte zahraničných vecí, ktorá sa už niekoľko rokov zaujíma o vývoj vonkajšej služby EÚ, sa stále stretávam s pochybnosťami ľudí o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). V mnohých prípadoch ani po vysvetlení jej podstaty nejavia známky väčšieho pochopenia. A to aj po viac ako dvoch rokoch jej existencie. Je to fenomén, s ktorým sa musí popasovať ESVČ, ale aj členské štáty.

Read more