Federalizačné plány v strednej Európe

Idea zjednocovania strednej Európy bola v minulom storočí jednou z alternatív európskej integrácie. Myšlienka vytvorenia väčšieho súštátia v strednej Európe, ktorú po rozpade habsburskej monarchie tvorilo viacero malých a slabých štátov, prinášala pozitívnu víziu budúcnosti tejto oblasti. Spájanie malo zlepšiť aj hospodársku spoluprácu v regióne, keďže stredná Európa sa po rozpade Rakúsko-Uhorska hospodársky atomizovala a predtým spojené celky sa ocitli za hranicami nielen politickými, ale aj hospodárskymi a colnými. Politici spájanie chápali tiež ako cestu k osamostatneniu regiónu, resp. jeho vymaneniu z vplyvu mocností, či dokonca pretvorenie na novú mocnosť.

Read more

Žabomyšie vojny

Všetci tí, ktorí sledujú dianie v americkej prezidentskej kampani a vedia o čom americká prezidentská politika je, veľmi dobre poznajú frázu „je to o ekonomike, hlupáci“. Počas prezidentských volieb v roku 1992 Bill Clinton používal toto slovné spojenie, aby zhrnul, na čom skutočne vo voľbách záleží.

Read more

A sú tu starosti

Po vydarenom poľskom predsedníctve EÚ a pri raste poľskej ekonomiky sa zdalo, že nasledujúci rok svojej vlády budú Tusk a Občianska platforma opäť žať úspechy. Ale zdá sa, že Tuskovo šťastie sa unavilo. Byť opätovne zvolený počas krízy bolo síce veľkým činom, odkedy sa však Tuskovci ujali druhého volebného obdobia, všetko sa nejako začalo kaziť.

Read more

Tykadla a chapadla

Když jsem v polovině února projížděl Bratislavou, nemohl jsem si nevšimnout, že všudypřítomné prací prostředky, telefonní operátory či výhodné půjčky na billboardech vystřídaly příjemné a důvěryhodné tváře upřímných politiků. Některá stokrát již viděná hesla si přímo říkala o sprej nebo shnilé rajče. U nás sice žádná kampaň neběží, ale k rozuzlení dospěl jeden bizarní soudní spor, který s volbami souvisí.

Read more

Smerujeme k novému svetovému poriadku?

Z európskej perspektívy otázka smerovania k „novému medzinárodnému usporiadaniu“ vo všeobecnosti znamená, že moc sa presúva zo Západu na Východ, čiže od „nás“ k „nim“. Existujú obavy, že Čína, India, Brazília a ďalšie nastupujúce mocnosti môžu čoraz viac ignorovať alebo nanovo podľa seba definovať normy, pravidlá a inštitucionálne dohody, ktoré zaviedli európske štáty a USA po roku 1945. Je však presun globálneho hospodárskeho ťažiska a v konečnom dôsledku i moci zo západu na východ a zo severu na juh naozaj definujúcim celosvetovým trendom medzinárodného usporiadania? Ja tvrdím, že nie.

Read more

Ruskí politickí utečenci

Utečenci sú ľudia, ktorí z dôvodu prenasledovania na základe rasy, národnosti, vierovyznania alebo príslušnosti k politickej či sociálnej skupine hľadajú ochranu mimo svojej materskej krajiny. Človek by si mohol myslieť, že po páde ZSSR už politických utečencov z Ruska mať nebudeme. Tí, ktorí nesúhlasia s Putinovým systémom, však majú tak naozaj len dve možnosti: stať sa obetnými baránkami alebo ujsť.

Read more