A sú tu starosti

Po vydarenom poľskom predsedníctve EÚ a pri raste poľskej ekonomiky sa zdalo, že nasledujúci rok svojej vlády budú Tusk a Občianska platforma opäť žať úspechy. Ale zdá sa, že Tuskovo šťastie sa unavilo. Byť opätovne zvolený počas krízy bolo síce veľkým činom, odkedy sa však Tuskovci ujali druhého volebného obdobia, všetko sa nejako začalo kaziť.

Read more

Tykadla a chapadla

Když jsem v polovině února projížděl Bratislavou, nemohl jsem si nevšimnout, že všudypřítomné prací prostředky, telefonní operátory či výhodné půjčky na billboardech vystřídaly příjemné a důvěryhodné tváře upřímných politiků. Některá stokrát již viděná hesla si přímo říkala o sprej nebo shnilé rajče. U nás sice žádná kampaň neběží, ale k rozuzlení dospěl jeden bizarní soudní spor, který s volbami souvisí.

Read more

Smerujeme k novému svetovému poriadku?

Z európskej perspektívy otázka smerovania k „novému medzinárodnému usporiadaniu“ vo všeobecnosti znamená, že moc sa presúva zo Západu na Východ, čiže od „nás“ k „nim“. Existujú obavy, že Čína, India, Brazília a ďalšie nastupujúce mocnosti môžu čoraz viac ignorovať alebo nanovo podľa seba definovať normy, pravidlá a inštitucionálne dohody, ktoré zaviedli európske štáty a USA po roku 1945. Je však presun globálneho hospodárskeho ťažiska a v konečnom dôsledku i moci zo západu na východ a zo severu na juh naozaj definujúcim celosvetovým trendom medzinárodného usporiadania? Ja tvrdím, že nie.

Read more

Ruskí politickí utečenci

Utečenci sú ľudia, ktorí z dôvodu prenasledovania na základe rasy, národnosti, vierovyznania alebo príslušnosti k politickej či sociálnej skupine hľadajú ochranu mimo svojej materskej krajiny. Človek by si mohol myslieť, že po páde ZSSR už politických utečencov z Ruska mať nebudeme. Tí, ktorí nesúhlasia s Putinovým systémom, však majú tak naozaj len dve možnosti: stať sa obetnými baránkami alebo ujsť.

Read more

Editoriál 1/2012

Na obálke Zahraničnej politiky väčšinou uprednostňujeme tváre – aby bolo jasné, že zahraničná politika nie je len o summitoch a stíhačkách. Tentoraz sme však v SFPA za tvár čísla odhlasovali gauč. Európania na ňom roky pokojne sedeli, bafkali, a debatovali. Takí boli spokojní, až si nevšimli, ako sa pod nimi rozpadá. Pomaly, po kúskoch.

Read more

Americký eurozmätok

V krutej repríze jesene 2008 sa tento rok svet nervózne prizerá novej vlne ďalšej krízy. Pred tromi rokmi boli javiskom Spojené štáty a krízu odštartovalo prasknutie realitnej bubliny a obrovské haldy bezcenných hypotekárnych účtov, ktoré vlastnil azda naozaj každý. Dnes je dejiskom EÚ, alebo lepšie povedané eurozóna a toxické aktívum, na programe dňa je dlh európskych vlád a potenciálne aj euro samotné. Ako vnímajú európsku krízu v Spojených štátoch?

Read more